Garancia

Garancia azaz a jótállási feltételek

Mielőtt bárhonnan autóalkatrészt más néven gépjárműalkatrészt rendel, legyen tisztában azzal, hogy az alábbiakban leírtak meglétét akkor is kérhetik a jótállás érvényesítésekor, ha erről külön nem informálták az oldalon vagy a megrendeléskor!

Az általunk forgalmazott termékekre minden esetben a törvényben előírt mértékű jótállást (köznyelven garancia) adunk. A gyártók ettől eltérően a vásárló javára pozitívan eltérhetnek. A jótállási igények elbírálása a törvényi előírások, jogszabályok és rendeletek alapján és annak betartásával történik. A jótállás csak anyaghibára vagy gyártási hibára visszavezethető esetekre vonatkozik.

Az alkatrészekre vonatkozó jótállás feltételei

A jótállási igény érvényesítéséhez szükséges alapfeltételek:

 • A vásárlónak rendelkeznie kell az eladást igazoló számlával.
 • Az alkatrész beszerelése/üzembe helyezése:
  • Érvényes és hatályos működési engedéllyel rendelkező autószervizben / gépjármű javítóműhelyben történt;
  • A beszerelő a beépített alkatrész jellegének megfelelő szerelő képesítéssel rendelkezett;
  • A beépítésről részletes és tételes számla készült. Tételes számla hiányában mellékelni kell a munkalapot;
  • A számlán a szerelő nyilatkozata is szerepel, hogy az általa beépített és felhasznált alkatrészek rendeltetésszerű használatra alkalmasak és beépítésük szakszerűen a technológiai előírásoknak megfelelően került kivitelezésre, valamint a technológiailag előírt kötelező járulékos alkatrészek cseréje is a beszereléssel egyidőben megtörtént. (Ez a szerelői szakvélemény.)

Fontos, hogy az alkatrészekre jótállási igény csak akkor kérelmezhető és érvényesíthető, ha a fenti feltételek mindegyike teljesült, tekintettel arra, hogy csak ezek megléte igazolja, hogy az alkatész a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet szerinti „megfelelő üzembe helyezése” megtörtént.

Az alkatrészek jótállása kizárólag az adott alkatrészre vonatkozik, nem terjed ki a munkadíjra és egyéb járulékos költségekre.

Jótállási igény nem érvényesíthető, ha:

 • A fentiekben megadott „jótállási igény érvényesítéséhez szükséges alapfeltételek” bármely része nem teljesül!
 • Az alkatrész nem beazonosítható.
 • Szakszerűtlen beszerelés történt.
 • A beszerelt alkatrész nem a gyártói specifikáció alapján megadott megfelelő gyártmányú és típusú járműbe történt.
 • Az alkatrészen külső sérülés és/vagy átalakítás nyomai észlelhetők.
 • Az alkatrészt nem rendeltetésének megfelelően használták vagy a hiba erre vezethető vissza.
 • Normális használattól eltérő igénybevétel vagy versenyzési célú autóban használták.
 • Az alkatrész tárolása nem megfelelő körülményekre vezethető vissza.
 • Erőszakos behatás miatti alkatész sérülés történt.
 • Az alkatrész be és/vagy kiszereléskor megsérült.
 • Az alkatrészt megbontották vagy megbontási szándék nyomai fellelhetők.
 • Az alkatrészt módosították vagy átalakították.
 • A hiba természetes elhasználódás és kopás miatt keletkezik.
 • Közlekedési baleset, elemi kár vagy más vis major esete áll fenn.
 • A jótállási idő lejárt.

A jótállási igény bejelentése és elbírálása

A hibáról, a garanciális azaz a jótállási igény érvényesítésének kérelméről a vevő köteles mihamarabb értesíteni a forgalmazót. Az igényről írásos jegyzőkönyv készül, annak elbírálásáról írásos visszajelzést adunk az előírás szerinti határidők betartásával. Amennyiben az alkatrész már beépítésre került, kérjük NE szereljék ki addig, amíg a jótállási igényének elbírálása szempontjából nem érkezik rá válasz, hogy a kiszereléshez a forgalmazó/importőr hozzájárult és nincs szükség a jelenlétére kiszereléskor! Sok esetben független szakértő bevonására is szükség lehet, ezért fontos, hogy először jelentse a hibát és várja meg visszajelzésünket a folyamatokat illetően. Engedély nélküli megbontás a jótállás elvesztését okozhatja!!!


Fontosabb jogszabályok:

 • 1/1990 (IX.29.) KHVM rendelet A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről
 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
 • 19/2004 (II. 13.) Kormány rendelet a gépjármű ágazatban a vertikális megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól való mentesítéséről
 • 1978. évi I. törvény a belkereskedelemről
 • 1993. évi X. törvény a termékfelelősségről
 • 1997. évi CLV törvény a fogyasztóvédelemről 208/1999 (XII.26) Korm.rendelet az egységes megfelelőségi jel használatáról
 • 21/1998 (IV.17) IKIM rendelet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról
 • 249/2004 (VIII.27.) Kormány rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról
 • 35/1978 (VII.6) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrészellátásáról és javításáról 4/1978 (III.1) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről
 • 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
 • 47/1968 (XII.18) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról
 • 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
 • 5/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 43/2001 (XII.18) KöViM és az 1/2001 (I.10) KöViM rendelet
 • 6/1990 KÖHÉM rendeletet módosította a 44/2001 (XII.18) KöViM rendelet.
 • 79/1998(IV.29) Korm.rendelet az áruk és szolgáltatások biztonságáról és az ezzel kapcsolatos piac-felügyeleti eljárásokról

Kérjük megrendelés előtt tájékozódjon a szállítás feltételeiről és a fizetési módokról is!